Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2015

hamagangur
16:04
2586 8b92 500
Reposted fromohhh ohhh viamirosia mirosia
hamagangur
16:03


Gustav Klimt
hamagangur
16:03
4363 b0e5
Mary i Max (2009)
Reposted fromciarka ciarka viamirosia mirosia
hamagangur
16:01
Dzisiaj oficjalnie rozpadło się wszystko. Nie wiem już gdzie należę. Od dzisiaj mogę liczyć tylko na siebie, mieć siebie i kochać siebie z całym tym gównem 21-letnim.

March 01 2015

12:00

February 25 2015

hamagangur
23:25
7507 a95b 500
Reposted frombylejakosc bylejakosc
hamagangur
21:39
2373 099f 500
Reposted fromI-am-Fine I-am-Fine viaredshadow redshadow
hamagangur
21:39
3338 c49f
Reposted frommisza misza viaredshadow redshadow
hamagangur
21:38
Jesteśmy tylko kupą flaków i mięśni obdarzoną przekleństwem sygnałów nerwowych wyrażających się w myśleniu i uczuciach
— xjc - xjoancatherine
Reposted fromlesnystworek lesnystworek
hamagangur
21:38
hamagangur
21:34
5322 0ef8 500
Reposted fromasiuniaxx asiuniaxx viay-xcv-y y-xcv-y
hamagangur
21:34
0704 a846
Reposted fromxalchemic xalchemic viay-xcv-y y-xcv-y
hamagangur
21:34
0012 545f
Reposted fromlegilimencja legilimencja viay-xcv-y y-xcv-y
hamagangur
21:29
9708 6bdd 500
Beata Tyszkiewicz
Reposted fromroxanne roxanne viaredshadow redshadow
hamagangur
21:26

Jestem kiepska w byciu ważną.

— kurewsko kiepska
Reposted frominstead instead viathallie thallie
hamagangur
21:26
Bo na niektórych osobach, mimo dzielącej nas ciszy, dalej nam cholernie zależy. 
Reposted frompassionative passionative viazajebela zajebela
21:23
1777 9a9e 500
Reposted fromohnina ohnina viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
hamagangur
21:22
4381 1028 500
Reposted fromrol rol viamysli-wloczykija mysli-wloczykija

February 24 2015

hamagangur
22:07
2238 fa7b
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawithoutlove0 withoutlove0
hamagangur
21:43
kompresuję ludzi wokół siebie do minimum. wiem, że to źle, że jeszcze bardziej się zamykam. tylko dlaczego wszyscy tak ranią? kiedy już poczuję przez moment pewny grunt pod nogami, to za chwilę ktoś dosłownie rozkopuje to całe gówno i wrzuca mnie w jeszcze większy dół. mam serdecznie dosyć ludzi. tak po prostu. nie, że kogoś bardziej, a kogoś mniej. wszystkich. wszystko, czego mnie to kurewskie życie nauczyło to:
1. nigdy nie okazuj empatii ludziom, z którymi się widujesz, których być może nazywasz "przyjaciółmi". nie dostaniesz tego samego w takiej ilości jakiej byś chciał/chciała.
2. bądź pierdolonym egoistą. najgorszym człowiekiem ze wszystkich. tylko wtedy nie spojrzysz do tyłu z poczuciem miliona godzin zmarnowanych na gównianych ludzi.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl